स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रस्तावित खाकाहरु

स्थानीय तह पुनर्संरचना समितिमा जिल्ला स्थित राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरुको परामर्श बैठक बाट प्रस्तावित खाकाहरु

कैलाली जिल्लाका प्रस्तावित खाकाहरु kailali a

Skip to toolbar