सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कैलाली

सुचना अधिकारी

योगेन्द्र प्रसाद ओझा

९८४८४२४१०४

ठेगाना: धनगढी उप-महानगरपालिका-०१, कैलाली

फोन: ०९१-५२४७४७

ईमेल: info@ddckailali.gov.np, ddckailali@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar