फोटो ग्यालरी

  • Main »
  • जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री सुर्य बहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपस्थित माननीय मन्त्रीज्यूहरू ,सांसद्ज्युहरु तथा पशुपालक र पन्छिपालक बीच भएको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमका सहभागीहरु

Skip to toolbar