जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीको नामावली

जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीको नामावली  (वि.सं. २०४९ देखि २०५४ अवधी)

सि.नं. पद नाम,थर इलाका नं. राजनैतिक दल निर्वाचित/मनोनित कैफियत
०१ सभापति श्री मोहन बहादुर शाह नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
०२ उप सभापति श्री नारायण दत्त मिश्र नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
०३ सदस्य श्री डम्बर बहादुर रावल  नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
०४ सदस्य श्री गगन सिंह थापा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
०५ सदस्य श्री लोकेन्द्र बहादुर बडुवाल नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
०६ सदस्य श्री जनक बहादुर बम नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
०७ सदस्य श्री खडक बहादुर साउँद ने.क.पा.(एमाले) निर्वाचित  
०८ सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद ओझा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
०९ सदस्य श्री परस राम चौधरी नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
१० सदस्य श्री चित्रराज बहादुर सिंह रा.प्र.पा. निर्वाचित  
११ सदस्य श्री बिरु प्रसाद चौधरी नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
१२ सदस्य श्री राज बहादुर सिंह १० रा.प्र.पा. निर्वाचित  
१३ सदस्य श्री दिर्घ राज भाट ११ नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
१४ सदस्य श्री प्रकाश बहादुर बम १२ नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
१५ सदस्य श्री दिर्घ राज भट्ट १३ नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  

सभापति श्री मोहन बहादुर शाहको मिति २०५२/०६/११ मा हृदयघातका कारण असामयिक मृत्यू भएपछि उप सभापति श्री नारायण दत्त मिश्रले मिति २०५२/०६/११ देखि कार्यकाल अवधिभर का.वा. सभापतिको रुपमा कामकाज गर्नुभएको थियो ।

 

 जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीको नामावली  (वि.सं. २०५४ देखि २०५९ अवधी)

सि.नं. पद नाम,थर इलाका नं. राजनैतिक दल निर्वाचित/मनोनित कैफियत
०१ सभापति श्री नारायण दत्त मिश्र नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
०२ उप सभापति श्री सूर्य बहादुर शाह रा.प्र.पा. निर्वाचित  
०३ सदस्य श्री दान बहादुर साउँद नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
०४ सदस्य श्री गगन सिंह थापा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
०५ सदस्य श्री एकेन्द्र बहादुर मल्ल   रा.प्र.पा. निर्वाचित  
०६ सदस्य श्री हेमन्त बहादुर बिष्ट   ने.क.पा.(एमाले) निर्वाचित  
०७ सदस्य श्री खडक बहादुर साउँद ने.क.पा.(एमाले) निर्वाचित  
०८ सदस्य श्री दिपेन्द्र बहादुर शाही   रा.प्र.पा. निर्वाचित  
०९ सदस्य श्री तेज राम चौधरी  रा.प्र.पा. निर्वाचित  
१० सदस्य श्री खडक बहादुर मल्ल  रा.प्र.पा. निर्वाचित  
११ सदस्य श्री बुद्धिसागर चौधरी   नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
१२ सदस्य श्री राज बहादुर सिंह १० रा.प्र.पा. निर्वाचित  
१३ सदस्य श्री गजेन्द्र बहादुर सिंह   ११ रा.प्र.पा. निर्वाचित  
१४ सदस्य श्री भिम शाही   १२ ने.क.पा.(एमाले) निर्वाचित  
१५ सदस्य श्री दिर्घ राज भट्ट १३ नेपाली कांग्रेस निर्वाचित  
१६ सदस्य श्री रामचरण चौधरी नेपाली कांग्रेस मनोनित  
१७ सदस्य श्री जिवन्ती पौडेल ने.क.पा.(एमाले) मनोनित  

सदस्य श्री बुद्धिसागर चौधरी स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित भई पछि नेपाली कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।

  

जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको नामावली  (वि.सं. २०७४ देखि २०७९ अवधी)

सि.नं. पद नाम,थर राजनैतिक दल निर्वाचित/मनोनित मोबाइल नं. कैफियत
०१ प्रमुख  श्री सूर्य बहादुर थापा ने.क.पा.(एमाले) निर्वाचित ९८४८५१८८४७  
०२ उप प्रमुख श्री सुन्दरी देवी थारु    ने.क.पा.(एमाले) निर्वाचित ९८४८२४१७७८  
०३ सदस्य श्री टेक बहादुर बुढा ने.क.पा.(एमाले) निर्वाचित ९८४८६३६६६६  
०४ सदस्य श्री लल्ते साउँद (ललित) ने.क.पा.(एमाले) निर्वाचित ९८४८४५३६४५  
०५ सदस्य श्री देवी भण्डारी   ने.क.पा.(एमाले) निर्वाचित ९८६८५५१६३६  
०६ सदस्य श्री मालती सार्की वि.क. ने.क.पा.(एमाले) निर्वाचित ९८४८४६३०२३  
०७ सदस्य श्री विष्णु प्रसाद डंगौरा  नेपाली कांग्रेस निर्वाचित ९८४८४६७०८९  
०८ सदस्य श्री मिनादेवी चौधरी   नेपाली कांग्रेस निर्वाचित ९८१४६४६४७६  
०९ सदस्य श्री राज कुमारी महतो   नेपाली कांग्रेस निर्वाचित ९८०४६२५१४४  

सदस्य श्री विष्णु प्रसाद डंगौरा, श्री मिना चौधरी र श्री राज कुमारी महतो फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीबाट  निर्वाचित भई पछि पार्टी एकीकरण पश्चात् नेपाली कांग्रेस पार्टीमा परिणत हुनुभएको हो ।

 

 जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको नामावली  (वि.सं. २०७९ देखि २०८४ अवधी)

सि.नं. पद नाम,थर राजनैतिक दल निर्वाचित/मनोनित मोबाइल नं. कैफियत
०१ प्रमुख  श्री पदम बहादुर कलेल  नेपाली कांग्रेस निर्वाचित ९८६८७२३१४२    
०२ उप प्रमुख श्री खगराज भुषाल     ने.क.पा. माओवादी केन्द्र निर्वाचित ९८४८५१३८५५    
०३ सदस्य श्री तेज बहादुर चन्द नेपाली कांग्रेस निर्वाचित ९८५८४२०७२९    
०४ सदस्य श्री विर्ख बहादुर बुढा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित ९८५८४२३०६५  
०५ सदस्य श्री लोकेन्द्र बहादुर ताडी    ने.क.पा.(एस) निर्वाचित ९८६४३२७५३७    
०६ सदस्य श्री जानकी देवी चौधरी  ने.क.पा.(एस) निर्वाचित ९८६५९८०५४३    
०७ सदस्य श्री दिलु वि.क.  ने.क.पा. माओवादी केन्द्र निर्वाचित ९८२२६३०८७३    
०८ सदस्य श्री भावना चौधरी    ने.क.पा. माओवादी केन्द्र निर्वाचित ९८१५६४९९६२    
०९ सदस्य श्री सरिता भुल    नागरीक उन्मुक्ती पार्टी निर्वाचित ९८२५६५३१००    

 


Skip to toolbar