सूचना तथा समाचारसिमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको परिक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना

मिति २०७३/८/२० गते प्रकाशित सूचना अनुसार यस कार्यक्रमका लागि कर्मचारी करार सेवामा राख्नका निमित्त मिति २०७३/९/५ गते संचालन हुने लिखित...
थप पढ्नुहोस ...कैलाली जिल्लाको पुर्व सूचना प्रणाली सम्बन्धी online विवरण

जिल्ला विकास समिति कैलाली र केयर नेपाल को संयुक्त आर्थिक तथा प्रवाधिक सहयोगमा तयार गरिएको कैलाली जिल्लाको पुर्व सूचना प्रणाली सम्बन्धी...
थप पढ्नुहोस ...


Skip to toolbar