सूचना तथा समाचार
आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको प्रगति विवरण

आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको प्रगति विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस |
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावित २ वटा खाका

प्रस्तावित खाका नं. १   प्रस्तावित खाका नं. २  गाविसहरुको MCPM मुल्यांकन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

गाविसहरुको MCPM मुल्यांकन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (दोस्रोपटक प्रकाशित मिति: २०७३-०७-०५)स्थानीय सेवा प्रदायक संघ/संस्था सुचिकृत गर्ने सम्बन्धमा सूचना

 स्थानीय सेवा प्रदायक संघ/संस्था सुचिकृत गर्ने सम्बन्धमा सूचनाआ.व. २०७२/७३ को जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत भएको वार्षिक प्रगति विवरण

आ.व. २०७२/७३ को जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत भएको वार्षिक प्रगति विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस |
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना सम्बन्धी सल्लाह सुझावका लागि प्रस्तावित खाका

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना सम्बन्धी सल्लाह सुझावका लागि प्रस्तावित खाकाSkip to toolbar