सूचना तथा समाचार
योजना सार्वजनिक गरिएको सूचना

सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस |पत्रकारिता विकास सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना

सूचना डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस |
२०७२ साल फागुन मसान्तसम्मको आर्थिक कारोबारको खर्च विवरण

जिविसको आ.व. २०७२/७३ को आन्तरिक खर्च तर्फको २०७२ फागुन मसान्त सम्मको आर्थिक कारोबारको खर्च विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होस्...
थप पढ्नुहोस ...२५ औ जिल्ला परिषद बाट स्वीकृत आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

२५ औ जिल्ला परिषद बाट स्वीकृत आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् |
IT Officer पदको नतिजा प्रकाशित सम्बन्धी सूचना

IT officer को नतिजा डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस |कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (IT Officer)

सूचना डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस |  Skip to toolbar