सूचना तथा समाचारआ.व. २०७१/७२ को सामाजिक सुरक्षाको वार्षिक निकासा विवरण

आ.व. २०७१/७२ को सामाजिक सुरक्षाको वार्षिक निकासा विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस|योजना प्राथमिकताका क्षेत्रहरु

योजना प्राथमिकताका क्षेत्रहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस |आ.व. २०७२/०७३ मा कार्यन्वयन हुने योजनाहरु सार्वजनिक गरिएको |

आ.व. २०७२/०७३ मा कार्यन्वयन हुने योजनाहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस |


कैलाली जिल्लाको online विवरणहरु

कैलाली जिल्लाको online नक्सामा राखिएका विवरण हरु हेर्न क्लिक गर्नुहोस |
Skip to toolbar