जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना आ.व. २०७३/७४ जिल्ला योजना २०७३-०४-०२ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कैलाली जिल्लाको जिल्ला विकास योजना आ.ब. २०७३/७४
जिल्ला उद्यम विकास रणनीतिक योजना जिल्ला योजना २०७२-११-०४ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कैलाली जिल्लाको उद्यम विकास रणनीतिक योजना
जिल्ला विकास योजना २०७२/७३ जिल्ला योजना २०७२/०४/०३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना आ.व. २०७२/०७३
जिल्ला विकास योजना २०७१/७२ जिल्ला योजना २०७१-०१-०१ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना आर्थिक वर्ष २०७१/७२
जिल्ला विकास योजना २०७०/७१ जिल्ला योजना २०७०-०१-०१ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना आर्थिक वर्ष २०७०/७१
जिल्ला विकास योजना २०६९/७० जिल्ला योजना २०६९-०१--०१ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना आर्थिक वर्ष २०६९/७०
Skip to toolbar